Stichting Aetpuntj Roggel

• Gezellig • Aangenaam • Betaalbaar • Lekker uit

Aetpuntj Roggel van 2011 tot nu.

In 2011 is de pilot leefbaarheid kleine kernen van de gemeente Leudal gestart.
De voor Roggel aangestelde kern coördinator, mevr. Rijk, organiseerde informatiemiddagen  voor senioren i.s.m. de KBO.
Uit vragen aan de senioren, waaraan behoefte is, kwam gezamenlijk eten als een van de vele wensen naar boven. Hierop is een werkgroepje opgestart om dit te realiseren en op welke manier.
Na enkele bijeenkomsten op het kantoortje van de kern coördinator werd er een wensen lijstje opgesteld om tot een eetpunt te komen voor senioren.

De wensen waren:

 • Om er een gezellig uitje van te maken, wil men het eetpunt in een restaurant laten plaatsvinden
 • Om beurten zijn alle horecagelegenheden in Roggel aan de beurt om niemand te zwaar te belasten en om iedereen gelijke kansen te geven.
 • Prijs mag iets hoger liggen dan tafeltje dekje, maar moet wel betaalbaar blijven. Gedacht wordt aan ongeveer € 10,–.
 • Consumpties zijn voor eigen rekening
 • Als de KBO een deel zou bijdragen, dan geldt dit alleen voor KBO-leden
 • Susan en Math gaan afspraken maken bij alle horeca-ondernemers om te kijken wie er mee wil doen.
 • Vraag aan alle senioren: welke dag zou hiervoor geschikt zijn?
 • Mag het eventueel ook een uitgebreide broodmaaltijd zijn?
 • Na de carnaval beginnen.
 • Van tevoren opgeven wie er mee wil eten. Ook evt. dieetwensen doorgeven.
 • Math Mennen en Susan Rijk zijn bij Sjrake op bezoek geweest en daar reageerde men enthousiast. Dit wordt waarschijnlijk het eerste eetpunt.
 • Werkgroep bespreekt wie er zorgt voor vervoer.

Hierna is een afspraak gemaakt met alle horeca ondernemers van Roggel en zijn de afspraken gemaakt om te starten met Aetpuntj Roggel.
Ondernemer serveert een 3 gangen menu en geeft aan hoeveel gasten er kunnen komen.
Vrijwilligers helpen bij vervoer en ontvangst van de gasten, uitserveren van drank en eten, helpen met de afwas.
Daarna is het Aetpuntj gestart op 6 maart 2012 bij café Sjrake met 52 gasten.
Na enkele jaren gedraaid te hebben als werkgroep onder de vleugels van de dorpsraad en KBO is in november 2015 de stichting Aetpuntj Roggel opgericht.
Op jaarbasis worden er ± 750 menu’s verstrekt. De groepen variëren van 55 gasten bij de pizzeria tot 90 bij het wok restaurant.